Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Obiective

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea oportunităţilor de carieră pentru tinerii sub 35 de ani, debutanţi în cariera didactică, cu accent pe îmbunătăţirea mecanismelor de menţinere în cariera didactică a absolvenţilor de universitate cu rezultate deosebite. Proiectul îşi propune să ofere, sub forma unei Şcoli de vară, competenţe didactice suplimentare tinerilor debutanţi în cariera didactică, dar şi competenţe auxiliare carierei didactice precum utilizarea calculatorului sau învăţarea unei limbi străine, conform cerinţelor carierei didactice. În acest sens, vor fi desfăşurate activităţi centrate pe îmbunătăţirea capacităţii profesorilor de a utiliza metode interactive de predare-învăţare şi predarea centrată pe elev. Şcoala de vară intitulată Tineri în educaţie va oferi 4 module de perfecţionare tinerilor debutanţi în cariera didactică, dupa cum urmează:

Modul I. Comunicare şi educaţie raţional emotiv-comportamentală

Modul II. Tehnologia informaţiei şi comunicării (TIC)

Modulul III. Limba şi literatura engleză

Modulul IV. Limba şi literatura franceză

Obiectivele specifice ale proiectului vizează:

1. Dezvoltarea resurselor umane în educaţie, prin îmbunătăţirea calificărilor tinerilor debutanţi în educaţie în vederea menţinerii acestora în sistemul de învăţământ.

2. Dezvoltarea oportunităţilor de carieră şi sprijinirea tinerilor debutanţi în cariera didactică prin asigurarea unui nivel înalt de calificare, prin oferirea atât a unor competenţe didactice necesare activităţii la catedră cât şi prin oferirea unor competenţe auxiliare precum utilizarea calculatorului sau învăţarea unei limbi străine.

3. Dezvoltarea calificării tinerilor debutanţi în cariera didactică, prin accesul acestora la programe de formare/perfecţionare profesională acreditate de către Centru Naţional de Formare pentru Învăţământul Preuniversitar (CNFP), programe ce beneficiază de credite de perfecţionare o dată la cinci ani, conform Statutului personalului didactic.

4. Dezvoltarea capacităţii tinerilor debutanţi în cariera didactică de a utiliza metode active de predare-învăţare sau predare centrată pe elev, prin includerea în cadrul modului de psihopedagogie a cursurilor de gândire critică şi de evaluare alternativă.

5. Dezvoltarea nivelului de utilizare a TIC în procesul şi activităţile de predare în cazul tinerilor debutanţi în cariera didactică, prin parcurgerea modului II de către participanţii la programul de formare propus, modul ce dezvoltă competenţele digitale şi de utilizare a TIC.