Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Rezultate

Indicatorii de realizare imediată (output) vizează următoarele componente:

- 4 module de perfecţionare acreditate de Centrul Naţional de Formare a Personalului din învăţământul Preuniversitar (CNFP) ce beneficiază de un număr de 15 credite de perfecţionare fiecare. Perioada de acreditare va fi pe 4 ani acoperind întreaga durată de desfăşurare a proiectului.

- Maxim 30 de credite de perfecţionare pe ediţie a Şcolii de vară ce pot fi oferite unui participant la care urmează două module acreditate CNFP. Aceste credite vor putea fi folosite de participanţi atât la creditele necesare perfecţionării o dată la cinci ani, cât şi la cele 30 de credite psihologice şi pedagogice necesare participării la examenul de definitivare în învăţământ.

- 24 de discipline de învăţământ propuse în cadrul celor 4 module de perfecţionare acreditate CNFP, discipline la care s-a elaborat fişa disciplinei, planificarea activităţilor de curs şi planificarea activităţilor de seminar/laborator. Fiecare modul de perfecţionare cuprinde 2 discipline obligatorii şi 4 discipline opţionale din care cursantul alege 2 discipline.

- 200 de persoane participante la cursurile Şcolii de vară, câte 100 de persoane în 2009 şi în 2010. Persoanele participante la cursurile şcolii de vară fac parte din cadrul grupului ţintă format din tineri absolvenţi sub 35 de ani debutanţi în cariera didactică.

Indicatorii de rezultat (result) vizează următoarele componente:

- Obţinerea de maxim 30 de credite de perfecţionare pe ediţie de către un participant la Şcoala de vară, credite ce pot fi folosite în activitatea didactică atât la perfecţionarea o dată la cinci ani cât şi la înscrierea la examenul de definitivat în învăţământ.

- Creşterea numărului de debutanţi în cariera didactică ce se menţin în sistemul de învăţământ prin intermediul motivaţiilor şi competenţelor obţinute în urma participării la Şcoala de vară.

- Minim 150 de cursanţi absolvenţi ai cursurilor de perfecţionare ce vor beneficia, pe de o parte, de existenţa unor competenţe suplimentare în domeniul psihologiei şi pedagogiei şi pe de altă parte, de existenţa unor competente auxiliare prin utilizarea TIC în educaţie sau învăţarea unei limbi străine.

- Minim 3000 de elevi ce vor beneficia direct de instruire de calitate şi asta datorită cunoştinţelor dobandite în cadrul Şcolii de vară de către profesorul cu care lucrează la clasă. Şi asta, deoarece activităţile desfăşurate în cadrul Şcolii de vară vor pune accent pe îmbunătăţirea capacităţii profesorilor de a utiliza metode interactive de predare-învăţare şi predarea centrată pe elev.